ICPVO
UNIVERZA V LJUBLJANI
Biotehniška fakulteta
Oddelek za agronomijo
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
CENTER ZA PEDOLOGIJO
IN VARSTVO OKOLJA

Tel: 01 320 32 02
Fax: 01 423 11 88
STORITVE ICPVO
Laboratorij
Talni Informacijski Sistem (TIS)
Pedološka karta 1:25.000
Pedološka karta 1:250.000
Projekt ROTS
Razno
CENIK ICPVO
PARTNERJI ICPVO
www.arso.gov.si
www.mkgp.gov.si
www.mop.gov.si
www.bf.uni-lj.si
www.kis.si
Najdi.si logo
Google
Foto iz naslovnice: Tomaž Kralj
DOBRODŠLI NA STRANEH INFRASTRUKTURNEGA CENTRA ZA PEDOLOGIJO IN VARSTVO OKOLJA!
Tla kot naravni vir, primernost tal za različne rabe (kmetijstvo in gozdarstvo, naravna dediščina, urbanizem in infrastruktura), onesnaženost tal, talni informacijski sistem, fizikalne, kemijske in biotične lastnosti tal, organska in anorganska onesnažila v tleh, remediacija tal, vzorčenje tal, analitski postopki, organske odpadne snovi, kompostiranje, obdelava tal, presoja vplivov na okolje, obratovalni monitoring, so področja s katerimi se bo ukvarjal ICPVO.
                                                                      VEČ
POSLANSTVO ICPVO:
  1. Razvoj novih metod analiz in remedijacijskih ukrepov
  2. Prostorske analize tal za kmetijsko pridelavo in ostale funkcije v okolju
  3. Razvoj novih tehnik za sonaravno kmetijstvo in trajno rodovitnost tal
  4. Opredelitev obmocij z omejeno rabo tal (suša, onesnaženost tal,...)
  5. Zagotavljati podatke za varovanje (omejenega) naravnega vira
UNIVERZA V LJUBLJANI, Biotehniška fakulteta - Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel: ++386 (01) 320 32 02