ICPVO
UNIVERZA V LJUBLJANI
Biotehniška fakulteta
Oddelek za agronomijo
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
CENTER ZA PEDOLOGIJO
IN VARSTVO OKOLJA

Tel: 01 320 32 02
Fax: 01 423 11 88
STORITVE ICPVO
Laboratorij
Talni Informacijski Sistem (TIS)
Pedološka karta 1:25.000
Pedološka karta 1:250.000
Projekt ROTS
Razno
CENIK ICPVO
PARTNERJI ICPVO
www.arso.gov.si
www.mkgp.gov.si
www.mop.gov.si
www.bf.uni-lj.si
www.kis.si
Najdi.si logo
Google
Foto iz naslovnice: Tomaž Kralj
SODELAVCI INFRASTRUKTURNEGA CENTRA ZA PEDOLOGIJO IN VARSTVO OKOLJA

VODJA ICPVO:
višji pred. mag. Marko Zupan, (01) 320 32 11, E-naslov: marko.zupan@bf.uni-lj.si
NAMESTNIK:
izr. prof. dr. Helena Grčman, (01) 320 32 10, E-naslov: helena.grcman@bf.uni-lj.si

SODELAVCI ICPVO:
doc. dr. Metka Suhadolc: (01) 320 32 04, E-naslov: metka.suhadolc@bf.uni-lj.si
doc. dr. Rok Mihelič: (01) 320 32 01, E-naslov: rok.mihelic@bf.uni-lj.si
višji pred. mag. Tomaž Prus: (01) 320 32 09, E-naslov: tomaz.prus@bf.uni-lj.si
dipl. ing. Irena Tič: (01) 320 32 02, E-naslov: irena.tic@bf.uni-lj.si
     Laboratorij:
dipl. ing. Svetlana Gogić: (01) 320 32 18, E-naslov: svetlana.gogic@bf.uni-lj.si
dipl. ing. Rozalija Ilc: (01) 423 30 06, E-naslov: rozalija.ilc@bf.uni-lj.si
Vilijem Šijanec: (01) 320 32 02

UNIVERZA V LJUBLJANI, Biotehniška fakulteta - Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel: ++386 (01) 320 32 02