ICPVO
UNIVERZA V LJUBLJANI
Biotehniška fakulteta
Oddelek za agronomijo
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
CENTER ZA PEDOLOGIJO
IN VARSTVO OKOLJA

Tel: 01 320 32 02
Fax: 01 423 11 88
STORITVE ICPVO
Laboratorij
Talni Informacijski Sistem (TIS)
Pedološka karta 1:25.000
Pedološka karta 1:250.000
Projekt ROTS
Razno
CENIK ICPVO
PARTNERJI ICPVO
www.arso.gov.si
www.mkgp.gov.si
www.mop.gov.si
www.bf.uni-lj.si
www.kis.si
Najdi.si logo
Google
Foto iz naslovnice: Tomaž Kralj
ICPVO
OPROSTITE, STRAN JE V IZDELAVI
UNIVERZA V LJUBLJANI, Biotehniška fakulteta - Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel: ++386 (01) 320 32 02