ICPVO
UNIVERZA V LJUBLJANI
Biotehniška fakulteta
Oddelek za agronomijo
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
CENTER ZA PEDOLOGIJO
IN VARSTVO OKOLJA

Tel: 01 320 32 02
Fax: 01 423 11 88
STORITVE ICPVO
Laboratorij
Talni Informacijski Sistem (TIS)
Pedološka karta 1:25.000
Pedološka karta 1:250.000
Projekt ROTS
Razno
CENIK ICPVO
PARTNERJI ICPVO
www.arso.gov.si
www.mkgp.gov.si
www.mop.gov.si
www.bf.uni-lj.si
www.kis.si
Najdi.si logo
Google
Foto iz naslovnice: Tomaž Kralj
Pedološka karta Slovenije 1:250.000
Združeni narodi in FAO so leto 2015 razglasili za mednarodno leto tal. Naključje je hotelo, da smo lahko po več kot 30 letih raziskovalnega dela in pedološkega kartiranja Slovenije, delno financiranega s strani MKGP, s pomočjo sodelavcev in slovenskih ter EU finančnih virov to znanje združili v knjigo TLA SLOVENIJE S PEDOLOŠKO KARTO v merilu 1:250.000.
Vezava knjige je specifična, saj smo hoteli zagotoviti funkcionalnost, da lahko topografske posnetke prekrijemo s foljo pedološke karte in hkrati gledamo oštevilčeno legendo s talnimi kartografskimi enotami. V poglavjih so poleg zgodovine pedološkega kartiranja in izdelave generalizirane pedološke karte v merilu 1:250.000 opisane funkcije in pomen tal, tlotvorni dejavniki in slovenska klasifikacija tal primerjana z World Reference Base in Soil Taxonomy, USDA, 1999. Dodana so tudi poglavja o talnem informacijskem sistemu, onesnaženosti tal, uporabi pedološke karte za namene izdelave tematskih kart, varovanja tal, ter vrednotenja tal in zemljišč.

PEDOLOŠKA KARTA 1:250.000 (pdf v visoki resoluciji 97 MB)
PEDOLOŠKA KARTA 1:250.000 (pdf v nižji resoluciji 28 MB)

Pedološka karta Slovenije je vključena tudi v pregledovalnik okoljskih podatkov ATLAS OKOLJA. Podatkovni niz pedološke karte v merilu 1:250000 je viden v območju merila 1:500.000 - 1:750.000 in sloju TLA. Digitalna pedološka karta (DPK250) je računalniško podprt dokument, ki omogoča uporabo in vrednotenja z računalniškimi postopki, načini in orodji geografskih informacijskih sistemov (GIS). DPK250 je generalizirana pedološka karta iz podatkov osnovne pedološke karte v merilu 1:25.000 (DPK25).

Pedološko rekartiranje in digitalizacijo DPK25je financiralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št. pogodbe 403-155/92). Projekt je bil končan in predan naročniku maja 1999. Izvajalec, Center za pedologijo in varstvo okolja na Biotehniški fakulteti, podatke o tleh dopolnjuje, hrani in vzdržuje iz lastnih sredstev in odleta 2004 tudi s sofinanciranjem v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) – Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja (ICPVO).

UNIVERZA V LJUBLJANI, Biotehniška fakulteta - Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel: ++386 (01) 320 32 02