ROTS - Raziskave onesnaženosti tal Slovenije
Prikaz vzorčenja točk ROTS po območjih
Z miško zapeljemo indikator nad želeno območje ROTS.
FOTO iz naslovnice: Tomaž KRALJ© Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel: ++386 (01) 320 32 02